Is er iets onduidelijk?

Pensionregelement

 1. Dierenpension Het Loo verplicht zich tot een zo goed mogelijke verzorging van het in pension gegeven dier. Mede gelet op, de eigen aard van levende have aanvaarden wij evenwel geen enkele aansprakelijkheid, noch voor directe, noch voor indirecte schade. De eigenaar, dan wel degene die een dier in pension heeft gegeven is gehouden tot vrijwaring jegens Dierenpension Het Loo.
 2. Dierenpension Het Loo is gerechtigd, in geval van ziekte of een vermoeden van ziekte van het in pension afgegeven dier haar dierenarts te consulteren. De kosten van deze dierenarts alsmede alle andere kosten welke redelijkerwijze in verband staan met een ziekte of een vermoeden van ziekte van het in pension afgegeven dier komen voor rekening van de eigenaar van het dier dan wel degene die het dier in pension heeft afgegeven.
 3. De eigenaar dan wel degene die het dier in pension heeft afgegeven is op de laatste dag van de pensionperiode betaling verschuldigd. De eigenaar van het dier dan wel degene die het dier in pension heeft gegeven is is in geen geval tot schuldvergelijking gerechtigd.
 4. Dierenpension Het Loo is gerechtigd, indien niet de pensionkosten volledig zijn voldaan, afgifte van in het pension gegeven dier te weigeren.
 5. Het in pension afgegeven dier dient minimaal 3 weken te voren te zijn inge├źnt.
 6. Dierenpension Het Loo heeft het recht om het gastdier onder te brengen in een daarvoor bestemd dierenasiel, op kosten van de klant indien:
  - de klant, zonder nader bericht, het dier niet ophaalt binnen 2 weken na de overeengekomen pensionperiode.
  - indien een tussentijdse nota van Dierenpension Het Loo gedurende 10 dagen door de klant onbetaald blijft.
 7. Uw huisdier dient op het moment van inbewaringgeving geheel vrij van ongedierte te zijn.
 8. Ter aanvulling op dit pensionregelement zijn de Algemene Voorwaarden van de Dibevo-dierenpensions van toepassing, gedeponeerd onder nummer 40506478 bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort.